Biomassa verbranding | Blog | Topcalf

  • door

Hoe werkt de verbranding van biomassa en hoe duurzaam is het voor het milieu? √ Klik hier om het te lezen!

Verbranden biomassa: goed of slecht?

De laatste jaren is er in Nederland een discussie ontstaan of de verbranding van biomassa echt duurzaam is. De ene onderzoeker beweert dat het verbranden van biomassa een ramp is voor het klimaat, terwijl een andere onderzoeker beweert dat het verbranden van biomassa geen negatieve invloed heeft op het milieu. Onderzoekers zijn het niet met elkaar eens. Tot op heden is er nog geen duidelijk onderzoek geweest naar de gevolgen van verbranding van biomassa op het milieu. Maar wat is biomassaverbranding? En hoe duurzaam is het verbranden van biomassa?

Biomassa

Energie uit biomassa kan ook wel bio-energie worden genoemd. De naam ‘bio’ heeft te maken met de bron. Bio-elektriciteit en biowarmte komen namelijk voort uit biologisch (organisch) afval. Het varieert van (snoei)houtafval afkomstig uit de bosbouw tot organisch afval van het platteland.

Bio-energie
De energie uit biomassa komt vrij in de vorm van warmte, want dit komt vrij bij verbranding. De biomassa kan direct verbrand worden, maar ook eerst vergist of vergast worden tot biobrandstof.
Bij de verbanding van biomassa kan er CO2 vrijkomen en dit is schadelijk voor het milieu. Biogas kan gezien worden als een ‘natuurlijk’ en ‘duurzame’ energiebron om te gebruiken als autobrandstof of om woningen mee te verwarmen.

Duurzame energie in Nederland
Nederland werkt aan duurzame energie wat voor iedereen betaalbaar is. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Voor Nederland is er nog een lange weg te gaan om dit doel te halen, want Nederland staat ten opzichte van Europa ver achter op dit gebied.
Bio energie uit biomassa heeft een groot aandeel in duurzame energie van Nederland: in 2015 werd 50% van de duurzame elektriciteitsproductie in Nederland opgewekt uit biomassa. 83% van de duurzame warmte kwam uit biomassa en 100% van alle groene autobrandstoffen waren gemaakt uit biomassa.  Niet alleen biomassa wordt gebruikt om duurzaam te zijn, maar ook door energie op te wekken uit zonne-energie, windenergie op land of zee, aardwarmte en waterkracht.

De toekomst van biomassa

Er wordt op dit moment verwacht dat biomassaverbranding niet veel wordt gebruikt in de toekomst, want biomassaverbranding is niet klimaatneutraal. Er komt namelijk meer CO2 vrij dan bij de verbranding van fossiele brandstoffen, terwijl dit eigenlijk andersom moet zijn.
Aan de andere kant zijn er ook vormen van bio-energie die wel CO2 voordeel kunnen geven. Bijvoorbeeld houtpallets bij de verwarming van woningen, maar biogas kan ook gebruikt worden als autobrandstof of om woningen mee te verwarmen. Het gebruiken van biogas in plaats van aardgas kan een flink CO2 voordeel geven, vooral als het deels uit mest gemaakt wordt. 

Deze mest kan ook van koeien worden gebruikt. Denk hierbij aan kalverboxen en koeienstallen. Met behulp van vorm van energie blijft het klimaat stabiel. Dit is dan ook weer effectief voor hitte in de stallen. Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van buisventilatie om de koeien en kalveren te voorzien van de juiste temperatuur.